Skip to content

Enerji Yönetimi (WAGES) ve Faturalama

Bir bina veya tesisin güçlü enerji altyapısı ve bunun işletilebilirliği, işletmedeki operasyonlar için kritik öneme sahiptir. Kesintiler üretkenliği ve güvenliğizi, boşa harcanan enerji ve ekipman arızaları ise kârlılığınızı etkiler

Güç şebekesi teknolojisi daha dinamik hale geldikçe, sistemler daha karmaşık hale geliyor ve yasal düzenlemeler ve yönetmelikler sürekli güncelleniyor. Bu sebeplerle küçük bir işletmeden tutun  entegre bir tesise kadar tüm yapı ve tesislerin çalışma süresinin ve operasyonel verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasını hedefliyoruz.

Sistemler dijitalleştikçe enerji ve güç sistemlerinin izlenmesi, kontrolü, raporlanması, arıza takipleri, önleyici ve kestirimci bakımlarının planlanması daha bir önem arz ediyor. Bu noktada Koneltek olarak biz devreye giriyoruz ve kuracağımız enerji izleme ve yönetim yazılım ve donanımlarıyla hem kaynaklarınızı daha verimli kullandırıp kaynak ve işletme maliyetlerinizi düşürürken hem de bina veya tesisinizdeki makine ve cihazları gerçek zamanlı izleyerek operasyonların kesintisi devam etmesine yardımcı oluyoruz.

Bu kapsamda, işletme veya tesisinizde bulunabilecek sistemler için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Trafoların, jeneratörlerin, yenilenebilir enerji kaynaklarının, alçak gerilim (AG) panolarının ve içerisindeki ekipmanların durum ile arızalarının izlenmesi, kontrol ve kumanda edilmesi,
 • Orta gerilim (OG) kesici ve ayırıcılarının izlenmesi ve kumandası,
 • Şalter/kesici manevralarının, arıza/alarm durumlarının, zaman etiketli olarak gerçek zamanlı izlenebilmesini, operatörlerin kritik durumlarda sesli ve görsel olarak uyarılabilmesini, bunların, veri tabanlarında kayıt altına alınabilmesini ve tesis personeline bir raporlama arayüzü ile aktarılabilmesi,
 • Orta Gerilim (OG) ve Alçak gerilim (AG) odalarındaki elektrik panolarında oluşan gaz ve partikülleri analiz ederek herhangi bir duman veya yalıtkan kararması meydana gelmeden önce uyarı verecek şekilde koruma sistemlerinin kurulması
 • Orta Gerilim (OG) ve Alçak Gerilim (AG) ekipmanındaki elektrik arklarının algılanıp ark enerjisini sınırlayarak risklerin en aza indirmek için gücün hızla yalıtacak sistemlerin kurulması
 • Güç ölçerler, Enerji analizörleri ve enerji kalite analizörleri ile akım, gerilim, güç, güç faktörü, harmonik, kompanzasyon, aktif/reaktif enerji tüketimlerinin, koruma rölelerinin izlenmesini ve kumanda edilmesini konularında ürün, hizmet ve çözümler
 • Elektrik, su, buhar, gaz, hava (W.A.G.E.S) kapsamında ölçüm, faturalama, analizler yapılması (Tesisler, rezidanslar, AVM’ler, Oteller, tatil köyleri vb..)
 • Sistemlerde oluşan alarm, arıza durumlarından operatörlerin gerçek zamanlı olarak haberdar edilmesi,
 • Tesis ve binalardaki kompanzasyondan kaynaklı reaktif güç ceza limitlerine yaklaşıldığında uyarı ve alarmların oluşturulması
 • Sistem içerisindeki enerji tüketimlerinin günlük, haftalık, aylık yıllık veya belirli periyotlarda raporlarının alınması,
 • Enerji tüketim karşılaştırma ve verimlilik tablolarının oluşturulması,
 • Farklı tesislerde aynı işi yapan makine veya cihazların enerji sarfiyatlarının kıyaslanması ve raporlar halinde düzenlenip operatörlerin değerlendirmelerine sunulması
 • Şebeke, UPS ve dizel jeneratör geçişlerinin sorunsuz olarak yapılması
 • Tüm verilerin bir veritabanına kaydedilip sonrasında bu veri tabanından ilgili diğer sistemlere veri aktarımı ve paylaşımı yapılması
 • Verilerin Bulut ortamında saklanıp erişime hazır tutulması,
 • Güç sistemi güvenilirliğini artırmak ve doğru kararlar almanıza yardımcı olmak için güç şebekenizden elde edilen analizleri kullanarak sistem performansınızı etkileyen sorunları tespit edip, önceliklendirip ve çözüm yolları önerilmesi(Powe Advisor)