Skip to content

Kartlı Geçiş Kontrol ve Güvenlik

Hızla değişen dünya, yapı, tesis ve binalarda güvenliği sağlamayı her zamankinden daha zorlu ve daha önemli hale getiriyor. 2050 yılına kadar milyarlarca insanın şehirlere göç edeceği öngörüsü dikkate alınırsa ve güvenlik konusundaki talebin artması da kaçınılmaz olacaktır.

Şehir nüfusumuz artarken teknolojideki ilerlemeler sebebiyle binalardaki internete bağlı cihaz ve sistemlerin sayısını artıracak ve bu da daha iyi, doğru ve hızlı karar verilmek üzere analiz edilmesi gereken büyük miktarda verinin işlenmesini gerektirecektir.

Ofis iş gücü daha mobil hale gelecek ve birden fazla cihazdan her zaman ve her yerde bilgiye kesintisiz erişime bugünkünden çok daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Yalnızca bir oda veya bir binanın güvenliğini sağlamak bile yüksek bir sorumluluk gerektirirken bu mega trendler ve daha fazlası,

çok sayıda bina ve tesisin fiziksel olarak güvence altına alınmasını göz korkutucu hale getiriyor.

Daha fazla insanı ve veriyi koruma ihtiyacı göz önüne alındığında, fiziksel erişim kontrolünün bir binanın genel güvenliğinde neden hayati bir rol oynadığını daha anlaşılır kılmaktadır.

Ofis binaları ve tesislerde suçların önlenmesi, şiddetin caydırılmasında ve aynı zamanda bina sakinlerini, varlıkları ve değerli iş bilgilerini korunabilmesi için hem fiziksel hem de siber güvenlik çözümlerinin mevcut olması gereklidir. Fiziksel erişim kontrolü, siber güvenlik çözümlerinin birlikte uygulanması güvenliği güçlendirir.

Bir bina içerisindeki zayıf akım otomasyon sistemlerinin bir parçası olan geçiş güvenlik ve kontrol sistemleriyle, bina sakinlerinizi ve varlıklarınızın korunmasına yardımcı oluyoruz.

RFID, biyometrik, IR, fiziksel geçiş kontrol ürünleri ile akıllı kontrol ekipmanlarını kullanarak binanızın güvenlik altyapısını ve bina yönetim sistemlerini birleştiren entegre, rol tabanlı bir fiziksel erişim kontrolü ve izinsiz giriş tespit çözümü sunuyoruz.