Skip to content

Üst Entegrasyon ve Çatı Yazılım

Yapı içerisinde yer alan farklı otomasyon sistemleri, aynı tedarikçi ve markadan satın alınsa dahi merkezi bir operasyon ortak ekranından takip edilmeyebilmektedir. Bunun sebebi sistemlerin haberleşme protokollerinin farklılığı (SNMP, SMTP, OPC, FTP; Bacnet, Modbus, Profibus, CANopen, TCP/IP, KNX, ION vb..), kullanılan veri tabanlarının farklılığı(SQL, Oracle, Microsoft, IBM, MySQL, PostgreSQL, Teradata vb.), veri saklama şekillerinin farklılığı (Centralized, Distributed, Relational, NoSQL Database, Cloud Database, Object-oriented vb..) olabilmektedir.

Bir bina yönetiminin tüm bu farklı sistemleri birbirleriyle iletişim halinde (Connected) tek bir ekran üzerinden izleyip kontrolünü sağlayacak çözümler sunuyoruz.