Skip to content

Mühendislik ve Danışmanlık

Herhangi bir otomasyon sisteminin uygun bütçeli olması, beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde doğru ve başarılı çalışması, bakım ve servisinin kolay ve düşük maliyetli yapılabilmesi ve sürdürülebilir olması için akılcı bir mühendislik çalışmasına ihtiyacı vardır. Mühendisliğin farklı disiplinlerini de kapsayan bir anlayışla kurulması planlanan veya mevcutta çalışan sistemleriniz için:

 

 • Danışmanlık
 • Sistem tasarımı
 • Teknik şartname oluşturma
 • Projelendirme
 • Tipik, çalışma diyagramları ve sistem topolojisi oluşturma
 • Malzeme listesi ve keşif oluşturma
 • Kablo listesi ve metraj oluşturma
 • Kullanım senaryoları oluşturma
 • Proje yönetimi
 • Sistem programlama ve devreye alma
 • Kullanıcı ve operatör eğitimleri

Konularında deneyimli teknik ekibimizle sizlere hizmet sunmaktayız.