Skip to content

Servis ve Bakım

Hizmet verdiğimiz alanlardaki, satış ve kurulumu tarafımızdan yapılmış olsun olmasın tüm sistemler için arızaların giderilmesine yönelik, yerinde ve uzaktan servis hizmetleri (Reaktif Bakım), verimlilik ve işletme kolaylığını arttırıcı koruyucu, önleyici ve kestirimci bakım (Proaktif Bakım) hizmetleri vermekteyiz. 


Koruyucu ve önleyici bakım hizmetlerinde temel amaç; sistem içerisindeki cihazların katalog verilerine bağlı kalınarak daha yüzeysel bir şekilde önceden planlanmış periyodlarda gerekli ölçüm, kontrol, güncelleme, test ve kalibrasyonların yapılması, kesintilere ve işgücü kaybına engel olmaktır.  Bununla birlikte çalışan sistemlerin performansını olabildiğince en iyi durumda muhafaza etmek, büyük arızalara neden olabilecek küçük problemleri zamanında tespit edip ortadan kaldırmak, mevcut sistemlerin regülasyonlara uyumlu şekilde çalışmasının devamını sağlamaktır.

Kestirimci bakım hizmetlerinde yukarıda anlatılanlara ek olarak tüm izlenebilir ekipmanların katalog verilerine ek olarak değişken çalışma koşullarını ve değişken üretim kapasitelerini birlikte değerlendirip beklenmedik arızaları önlemek için yapay zeka destekli analitik yazılımların da desteğiyle daha etkili bir bakım hedeflenir. Bu durumda sistemdeki cihazlar ve ortam değişkenleri gerçek zamanlı izlenerek kayıtlar tutulur. Elde edilen veriler Advisor olarak isimlendirilen yazılımlar aracılığı ile değerlendirilerek gerekli bakım, değişim ve iyileştirme önerilerinde bulunulur. Örneğin:

-Bir panodaki elektrik şalterinin açma/kapama ömür sayacını şalterin ömrü dolmadan veya arızaya geçmeden değişimi iş emirleri oluşturmak

-Bir ana dağıtım panosu veya kat dağıtım panosundaki aşırı yüklenme ve aşırı sıcaklık artışlarını gerçek zamanlı izleyerek gerekli havalandırma ve soğutma sistemlerini devreye sokup, önceden belirlenen acil durum senaryolarına göre çıkış gücünü sınırlayarak sıcaklığı dengelemek,

-Bir pano odası veya kablo şaftındaki kablo ve bara ısınmasına bağlı ortaya çıkan spesifik gaz ve partiküllerin sürekli analizini yaparak teknik personeli uyarıcı alarmlar oluşturmak,

-Aydınlatma sistemindeki armatürlerin veya batarya kitlerinin ömür sayaçlarını tutarak arızaya geçmeden önce değişim emirlerini oluşturmak,

Kestirimci bakımlar kapsamında alınan aksiyonlardandır. Burada önemli olan alınan bu verileri yapay zeka destekli, bulut tabanlı analitik programlar yardımıyla işleyip oluşabilecek arızaları önceden tahmin ederek, ani ve pahalı onarımların önüne geçmek, işgücü ve maddi kayıpları engellemektir.


Uzman teknik ekiplerimiz ve proje yöneticilerimiz nezaretinde tesis, bina, otel veya işletmenizdeki otomasyon sistemlerini detaylı inceleyerek ihtiyacınız olabilecek periyotlarda rutin bakımlar planlıyoruz.

Periyodik bakım süreçlerinde cihazlardaki frekans, voltaj ve akım ölçümleri ve cihaz testlerini, cihaz kalibrasyonlarını, yazılımsal test ve parametre güncellemelerini yaparak, arızalı veya ömrünü doldurmak üzere olan cihazları yenileriyle değiştirip programlamalarını yaparak sistemi büyük maddi kayıplara sebep olabilecek plansız ve istemsiz kesinti olmadan çalışır tutmayı hedefliyoruz.

Mevcut cihazların firmware vb. yazılımlarını güncelleyerek hem siber güvenlik özelliklerini üst seviyede tutmaya çalışıyor hem de cihazların çalışma verimi ve performanslarını arttırmaya çalışıyoruz.